Máy tính định lượng FiberCreme

Bạn muốn biết cần bao nhiêu FiberCreme cho công thức đặc biệt của mình? Thôi nào, hãy tính toán nhu cầu của riêng bạn. Dễ thôi!

Nước cốt dừa đặc
Nước cốt dừa hoặc sữa nước
Kem nấu ăn