เชฟแองจี้กล่าวว่า 3 ส่วนผสมอาหารทางเลือกนี้ดีต่อผู้ป่วยโรคหัวใจและเบาหวาน!

โรคหัวใจและโรคเบาหวานทั่วโลกเป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้ามได้ จำนวนผู้ป่วยทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เราขาดการออกกำลังกาย มักจะนอนดึก และการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญ...